کتان

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش

پیراهن مردانه کتان ساده کد 0217500316

​​​​​​​​پیراهن آستین کوتاه، یقه برگردان، دو جیب، بدون گلدوزی، کتان، بافت پارچه ساده، تن خور اندامی، مناسب برای فصل بهار و تابستان، چهار رنگ، در 5 سایز M-3XL سایز دوبل

پیراهن مردانه کتان راه راه کد 0217300096

​​​​پیراهن آستین بلند، یقه دکمه دار، بدون جیب، بدون گلدوزی، کتان، بافت پارچه راه راه، تن خور اندامی، مناسب برای فصل بهار و تابستان، چهار رنگ، در 5 سایز M-3XL سایز دوبل

پیراهن مردانه کتان ساده کد 0217500251

460,000 تومان
پیراهن آستین بلند، یقه برگردان، دو جیب، بدون گلدوزی، کتان، بافت پارچه طرح ساده، تن خور اندامی، مناسب برای فصل بهار و تابستان، ده رنگ، در 5 سایز M-3XL سایز دوبل

پیراهن مردانه کتان ساده کد 0217430347

320,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه کش دار، یقه برگردان، دو جیب، بدون گلدوزی، کتان، بافت پارچه طرح ساده، تن خور اندامی، مناسب برای فصل بهار و تابستان، هشت رنگ، در 5 سایز M-3XL سایز دوبل

پیراهن مردانه کتان ساده کد 0217720131

755,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه، یقه دیپلمات، تک جیب، بدون گلدوزی، کتان ترک، بافت پارچه طرح ساده، تن خور اندامی، مناسب برای فصل بهار و تابستان، ده رنگ، در 5 سایز M-3XL سایز دوبل

پیراهن مردانه کتان ساده کد 0217430251

پیراهن آستین بلند، یقه برگردان، دو جیب، بدون گلدوزی، کتان، بافت پارچه طرح ساده، تن خور اندامی، مناسب برای فصل بهار و تابستان، ده رنگ، در 5 سایز M-3XL سایز دوبل

پیراهن مردانه کتان ساده کد 0217430226

300,000 تومان
پیراهن آستین کوتاه کش دار، یقه برگردان، بدون جیب، بدون گلدوزی، کتان، بافت پارچه طرح ساده، تن خور اندامی، مناسب برای فصل بهار و تابستان، هشت رنگ، در 5 سایز M-3XL سایز دوبل

پیراهن مردانه کتان ساده کد 0217900424

پیراهن آستین بلند، یقه برگردان، دو جیب، بدون گلدوزی، کتان، بافت پارچه ساده، تن خور اندامی، مناسب برای فصل پاییز، در 5 رنگ، در 5 سایز M-3XL سایز دوبل

دسته‌بندی